HL-senteret

Velkommen til HL-senterets digitale designmanual.

Denne designmanualen presenterer de ulike elementene i HL-senterets visuelle profil, og retningslinjene for å bruke dem slik at profilen fremstår som konsekvent.

Les mer